Vonatszelet szerkesztése - elegytovábbítási információk

Az elegytovábbítási adatok  a "vonatszelet szerkesztése" dialógus "elegytov." fülére kattintva jeleníthetőek meg.Elegytovábbító

Annak az elegytovábbítói jogosultsággal rendelkező szerkesztőnek a belépési azonosítója, aki a vonatszelethez tartozó elegytovábbítási paramétereket jogosult szerkeszteni.
Figyelem: A kijelölt elegytovábbító megváltoztatása menetvonal szintű művelet, így egy több szeletből álló menetvonal esetén bármelyik szelet mentésekor az összes többi szelet szerkesztője beáll.

Határesemény (BOR-EVT-IND)

SZIR határesemény jelző felülbírálása (menetvonal szintű adat). Értéke 1,2,3 vagy 4 lehet (nincs/be/ki/be és ki). Ha üres, a SZIR export során a határesemény automatikusan kerül meghatározásra. Minden más esetben az itt beállított érték lesz exportálva

Aut. elegy. bej. (AUTO-PRE-ALD)

Automatikus elegybejelentés (menetvonal szintű adat).

Megjegyzések (FTRP-REM-LINE)

SZIR megjegyzések. Tetszőleges karakterek használhatóak. A vezérlőelemen az egér jobb gombjával kattintva előugró menüben három menüpont választható, amelyekkel a mezőbe bemásolhatóak az igénylés vagy a vonatszelet megjegyzés rovatainak tartalma.Másolás az általános megjegyzésekből Megjegyzés másolása a dialógus általános füle alatti "megjegyzések" rovatból.
Másolása az igénylésből (1. rovat)
Megjegyzés másolása az igénylés 1. rovatából (igény fejadat megjegyzés)
Másolása az igénylésből (1. rovat) Megjegyzés másolása az igénylés 2. rovatából (igény viszonylat megjegyzés)

Csatlakozások (CON-TRN-REM-LINE)

SZIR elegycsatlakozási megjegyzések. Tetszőleges karakterek használhatóak. A vezérőelemen az egér jobb gombjával kattintva előugró menüben három menüpont választható, amelyekkel a mezőbe bemásolhatóak az igénylés vagy a vonatszelet megjegyzés rovatainak tartalma. (ld. "Megjegyzések")

Vonatösszeállítás (TRN-COMP-REM-LINE)

SZIR vonatösszeállítási megjegyzések. Tetszőleges karakterek használhatóak. A vezérőelemen az egér jobb gombjával kattintva előugró menüben három menüpont választható, amelyekkel a mezőbe bemásolhatóak az igénylés vagy a vonatszelet megjegyzés rovatainak tartalma. (ld. "Megjegyzések")

Állomási paraméterek

Az állomásokra vonatkozó SZIR elegytovábbítási paraméterek a dialógus alsó részén megjelenő táblázatban szerkeszthetőek. A táblázat a vonatszeletnek csak azokat a szolgálati helyeit tünteti fel, ahol a vonat ténylegesen (nem szolgálati okból) megáll, illetve ahol a vonatszelet kezdődik vagy végződik. A táblázat oszlopai a következők:

Oszlop
Magyarázat
SZIR mezőnév
ki/besor.
Ki/besorozás jelző
CUP-UNC-IND
vtk.
Vonatterhelési kimutatás küldés jelző
RPT-TRG-IND
v.átv Vonatátvétel szükséges jelző
TRN-ACE-REQ-FLAG
bes. áll. a. e. Besorozó állomásról automatikus elegybejelentés
AUTO-PRE-CUP
kis. áll. a. e. Kisorozó állomásra automatikus elegybejelentés AUTO-PRE-UNC
rend. Rendezési igény
SHU-DEM-ORI-STA / SHU-DEM-DES-STA
kiszolg. Kiszolgálási igény
SRV-DEM-ORI-STA / SRV-DEM-DES-STA

A táblázat kétféle mezőtípust tartalmaz:
Ezekbe a mezőkbe a számok közvetlenül beírhatóak, vagy egy adott cellán az egér bal gombjával duplán kattintva az aktuális érték léptethető a lehetséges értékek között.

Lehetséges több cellát tartalmának egyidejű módosítása is, a cellák kijelölésével (egér bal gombját lenyomva és az egeret húzva, vagy CTRL+egér bal gombját az egyes cellákon lenyomva), majd az egér jobb gombjának lenyomásával. Ekkor megjelenik egy menü, ahol a megfelelő menüpontot választva megtörténik beírás.Figyelem: Ha egy állomáson a "ki/besor" cella nincs kitöltve, értéke mentéskor automatikusan "3"-ra áll be.
Ezekben a mezőkben "+" karakter jelzi a bekapcsolt és üres cella kikapcsolt állapotot. A mező tartalma az adott cellán duplán kattintva, vagy a cellát kijelölve és a szóköz billentyűt lenyomva billenthető át.

Lehetséges több cellát tartalmának egyidejű megváltoztatása is a cellák kijelölésével (egér bal gombját lenyomva és az egeret húzva, vagy CTRL+egér bal gombját az egyes cellákon lenyomva), majd az egér jobb gombjának lenyomásával. Ekkor megjelenik egy menü, ahol a megfelelő menüpontot választva megtörténik beírás/törlés vagy átbillentés.Az adatok szerkeszthetősége

Ha egy menetvonalhoz még nincs semmilyen elegytovábbítási paraméter rendelve, a dialógusban megjelenő elegytovábbítási paramétereket akkor lehet módosítani, ha:
Ha egy menetvonalhoz már vannak elegytovábbítási paraméterek rendelve, a dialógusban megjelenő elegytovábbítási paramétereket akkor lehet módosítani, ha:
  • A bejelentkezett felhasználó rendelkezik "elegytovábbítási paraméterek szerkesztése" vagy "adminisztrátor" jogosultsággal.
  • A menetvonal a bejelentkezett elegytovábbítóhoz van rendelve.

Lásd még:

Általános tulajdonságokMenetrend, Érvényesség, Korlátozások, Szerelvény, Statisztika