Vonatszeletek összekapcsolása

A menetvonalak egy vagy több vonatszeletből épülnek fel. Ha egy menetvonal egynél több szeletből áll, akkor a vonatszeleteket megfelelő módon térben is időben össze kell kapcsolni, és el kell látni elő- és utóvonatszámokkal. Egyes speciális esetekben (közvetlen kocsi továbbítása), szükséges lehet két, egyébként független menetvonal szeleteinek összekapcsolása is. Ezeket a feladatokat a program számos funkcióval segíti.

- elő- és utóvonatszámozás

Az elő- és utóvonatszámokat, valamint azok számozási rendszerét a "vonattulajdonságok" dialógus "általános" füle alatti "előző" és "következő" mezőkben lehet megadni.Ha az elő- vagy utóvonatszám ki van töltve a program a megadott vonatszám alapján kikeresi azt a vonatszeletet, amely:

- vonatszáma megegyezik a megadott elő- vagy utóvonatszámmal
- vonatszámozási rendszere megegyezik a megadott elő- vagy utóvonatszámmal
- a két vonatszeletnek van közös pontja

Amennyiben a program egynél több, a fenti kritériumoknak megfelelő vonatszeletet talál, további szűrés történik:

- érvényessége átfedésben van a megnyitott vonatszeletével

vagy

- igénylési száma megegyezik


Ezután, ha van megadva elővonatszám és a program talált megfelelően illeszkedő vonatszeletet, a megnyitott vonatszelet első szolgálati helyén megjelenik a másik vonatszeletből az adott szolgálati helyen (amely közvetlen kocsi esetén nem feltétlenül a hozzákapcsolt szelet utolsó szolgálati helyére vonatkozik!) származó érkezési időadat. Ez manuálisan nem módosítható, mindig a hozzákapcsolt vonatszeletből kerül átvételre.


- megállások kezelése az összekapcsolás helyén


A "vonattulajdonságok" dialógus táblázatos menetrend szerkesztőjének  legelső sorban csak akkor jelenhet meg állásidő, ha a vonatnak van elővonatszáma. Ekkor két eset lehetséges:

- Ha a legelső szolgálati hely határállomás vagy idegen állomás, bármilyen állásidő beírható kézzel, és kijelezve is az állásidő lesz percben.
- Ha a legelső szolgálati hely nem határállomás vagy idegen állomás, akkor az állásidő oszlopban "m" (megáll) vagy "áth." (áthalad) felirat jelenhet meg (ld. alábbi ábra). Ilyenkor megállást beadni az "m" billentyű lenyomásával, vagy "m" szöveg beadásával, vagy tetszőleges percérték beadásával, törölni a "Delete" vagy "a" billentyűvel lehet. A percérték nem kerül megjelenítésre.A legutolsó sorban csak akkor jelenhet meg állásidő, ha a vonatnak van utóvonatszáma. Ekkor két eset lehetséges:

- Ha a legutolsó szolgálati hely határállomás vagy idegen állomás, bármilyen állásidő beírható kézzel, és kijelezve is az állásidő lesz percben.
- Ha a
legutolsószolgálati hely nem határállomás vagy idegen állomás, akkor az állásidő oszlopban "m" (megáll) vagy "áth." (áthalad) felirat jelenhet meg. Ilyenkor megállást beadni az "m" billentyű lenyomásával, vagy "m" szöveg beadásával, vagy tetszőleges percérték beadásával, törölni a "Delete" billentyűvel lehet. A percérték nem kerül megjelenítésre.

- Szolgálati megállást ki/be lehet kapcsolni az állásidő mezőre duplán kattintva, vagy jobb egérgombra előugró menüből a "szolgálati megállás ki/be" menüponttal.
- Elő/utóvonatszámos vonatoknál a megállási adatnak ("m" vagy "áth." mindkét csatlakozó vonatszeletben meg kell egyeznie, tehát mindkét szelet tulajdonosának hozzá kell járulnia a megálláshoz. Eltérés esetén a menetvonalat nem lehet kiadni.)
Lásd még:

Vonattulajdonságok