Vonal szerkesztése

A "vonalszerkesztő" dialógus a főmenü "infrastruktúra"; "vonalak" menüpont kiválasztásakor megjelenő "vonalak" dialógus listájában valamelyik vasútvonal során duplán kattintva vagy egy vonalat a listában kiválasztva és a "vonal megtekintése és szerkesztése" menüpontra kattintva jelenik meg.A dialógus egy adott vasútvonal pályaparamétereinek szerkesztésére, új szolgálati helyek felvételére, meglévő szolgálati helyek módosítására vagy törlésére szolgál.

Figyelem: Egy vonal strukturális módosítása (pl. szolgálati hely törlése) kihatással lehet a vonal menetrendjére, így a kapcsolódó vonatszeletekre, munkalapokra, és minden kiadványra. Ha módosítandó vonal érint már elkészült vonatszeleteket, minden esetben ellenőrizni kell hogy a módosítás milyen hatásokkal jár.

Főmenü

A dialógus főmenüje, amely egy "fájl" almenüt tartalmaz, exportáló funkciókkal.

Eszköztár


Az eszköztáron a leggyakrabban használt funkciók gyorsgombjai vannak kigyűjtve. A gombok funkciói sorrendben a következők:


Vonaladatok mentése fájlba (XLS, HTML, TXT)

Vonaladatok nyomtatása.

Nyomtatási beállítások dialógus megnyitása.
Vonaladatok küldése levélben.

Fejadatok

Itt állíthatóak be a vonal fejadatai:
  • vonal neve
  • infrastruktúra társaság
  • nyílt/nem nyílt hozzáférésű kapcsoló
Vonalparaméterek

A vonalparaméterek szerkesztésére egy táblázat szolgál, amelynek sorai a vonali objektumoknak, oszlopai pedig a paramétereknek felelnek meg. Az objektumok a listában felülről lefelé, a vonal páros iránya szerinti sorrendben jelennek meg. A paraméter értékek mindig az adott sorban lévő objektumtól a következő sorban lévő objektumig terjedő pályaszakaszra vonatkoznak:

ir. Az adott objektum értelmezési iránya. Itt a következő jelek jelenhetnek meg:

: az objektum mindkét irányban haladva értelmezett (mindkét irányban megjelenítésre kerül a menetrendi segédkönyvben)
: az objektum csak páros irányban haladva értelmezett
: az objektum csak páratlan irányban haladva értelmezett
táv
Távolság a vonal kezdőpontjától, km-ben.
szelv.
Szelvényszám.
s. szelv.
Szelvénytörés esetén az új kezdő szelvényszám.
szlv. ir.
Szelvényezés iránya, páros irányban haladva. Ha itt egy "+" jel szerepel, akkor a szelvényszámok páros irányban haladva a vonalon növekednek, ha "-", akkor csökkennek.
vágányok
Vágányok száma.
seb. max.
Max. pályasebesség.
seb. neh.
Max. pályasebesség nehéz járműre (tört pályasebesség alkalmazása.)
tengelyt.
Tengelyterhelés, tonnában.
nyomt.
Nyomtáv.
vill.
Villamosítás típusa.
k. r. ps
Követési rend páros irányban.
k. r. pn
Követési rend páratlan irányban.
statsz.
Statisztikai szakasz száma.
j. vg. név.
Kétvágányú pálya esetén a jobb vágány, egyvágányú pálya esetén a vonali vágány neve, ha az helyi vágánynévvel rendelkezik (pl. "A vágány".)
b. vg. név.
Kétvágányú pálya esetén a bal vágány, neve, ha az helyi vágánynévvel rendelkezik (pl. "B vágány".)
2.vg.rejt.
Ha értéke nem 0, a szolgálati menetrendben nem jelenik meg a kétvágányú pálya jele ezen a szakaszon.
isz. rejt.
Ha értéke nem 0, az adott szakaszon kezdődő vonatszeletek semmiképpen nem kapnak irányszámot a fő vonatszámhoz a szolgálati menetrendben.
fékút
Vonali fékút.
m. lej. ps
Mértékadó lejtő páros irányban.
m. lej. pn
Mértékadó lejtő páratlan irányban.
l. lej. ps
Legnagyobb lejtő páros irányban.
l. lej. pn
Legnagyobb lejtő páratlan irányban.
üz.
Vonalszakasz üzemeltetője.
  • A paraméterek szerkesztése történhet direktben a cellába beírva az adatot (távolság ill. szelvény esetén) vagy egy cellán duplán kattintva és az előugró dialógusban megjelenő értékekből kiválasztva. Lehetőség van több cella egyidejű kijelölésére is az egérrel (bal gomb + húzás), és ezután a paraméterek csoportos módosítására (jobb gombbal kattintva és a "szerkesztés" menüpontot választva az előugró menüből.) Egy oszlop minden cellája kijelölhető a fejlécre kattintva.
  • A "név" oszlopban duplán kattintva az objektum nevére, megjelenik a "szolgálati hely szerkesztése" dialógus, ahol a szolgálati hely paraméterei módosíthatóak.
  • Egy adott soron jobb gombbal kattintva megjelenik egy előugró menü, ahol a következő funkciók érhetőek el:


szerkesztés
Kijelölt cellák értékeinek beállítása
másolás a másik irányból
Azoknál a paramétereknél, amelyeknek mindkét (páros/páratlan) irányban külön-külön értelmezve vannak (pl. mértékadó lejtő), a kijelölt cellák értékét frissíti a másik irány megfelelő celláinak értékeivel.
létező objektum beszúrása
Megjelenik egy dialógus, ahol egy már létező szolgálati helyet a vonalhoz lehet kapcsolni. A hozzáadott szolgálati hely egy új sorban jelenik meg, amely vagy az éppen kijelölt sorba, vagy alája kerül beszúrásra. Az érintett vonatszeletek menetrendje nem kerül módosításra.
új objektum beszúrása
Megjelenik a "szolgálati hely szerkesztése" dialógus, ahol a szükséges adatok kitöltése után, az "ok" gomb megnyomására létrejön egy új szolgálati hely/objektum. Az újonnan létrehozott szolgálati hely azonnal a vonalhoz kapcsolódik, és egy új sorban jelenik meg, amely vagy az éppen kijelölt sorba, vagy alája kerül beszúrásra. Az érintett vonatszeletek menetrendje nem kerül módosításra.
objektum törlése a vonalról
Az kijelölt sorban lévő szolgálati helyet/objektumot eltávolítja a vonalról, de nem törli. Az érintett vonatszeletek menetrendje nem kerül módosításra.
objektum törlése
Véglegesen törli a kijelölt sorban lévő szolgálati helyet/objektumot, és annak minden vonallal való kapcsolódását. Törlés előtt lefut egy ellenőrzés, amely megvizsgálja hogy van-e olyan vonatszelet, amelynek menetrendje érinti a törlendő szolgálati helyet. Ha igen, egy lista jelenik meg az érintett vonatszeletekről. Ezután, ha kevesebb mint 100 vonatszelet érinti a szolgálati helyet, egy megerősítő kérdés után a megtörténhet a végleges törlés. Ha több mint 100 vonatszelet érintett, a törlés nem lehetséges.

Változások követése

A fülre kattintva egy lista jelenik meg a vonalat érintő módosításokról (időpont, felhasználó), időrendi sorrendben.

ok

Módosítások mentése és a dialógus bezárása. A megjelenő dialógusban meg kell adni a módosítás érvényességét és szöveges leírását.

bezár

Módosítások elvetése és a dialógus bezárása.

Lásd még:

 Szolgálati hely szerkesztése, Operatív menetidők szerkesztése