Kapacitás korlátozás igénylések

A "kapacitás korlátozás igénylések" dialógus a főmenü "vágányzár"; "kapacitás korlátozás igénylések" menüpontjának kiválasztásakor jelenik meg.Ez a dialógus egy különféle szempontok alapján szűrhető és rendezhető listát jelenít meg az aktuális, menetrend szerkesztési feladatot igénylő kapacitás korlátozás igénylésekről. Alapértelmezés szerint a lista a kezdő dátum és idő szerint van rendezve

A kijelölt kapacitás korlátozás igénylésekkel tetszőleges, akár csoportos műveletek végezhetőek.

Főmenü

A dialógus főmenüje, amely "fájl", "szerkesztés", "lekérdezés" és "műveletek" almenüket tartalmaz.

Eszköztár

Az eszköztáron a leggyakrabban használt funkciók gyorsgombjai vannak kigyűjtve. Tőlük jobbra helyezkednek el a szűrők lenyíló szerkesztőmezői. A gombok funkciói sorrendben a következők:


Összes várakozó igénylés lekérdezése az adatbázisból.

Csak a kijelölt igénylések frissítése az adatbázisból.A lista sorainak mentése fájlba, XLS (Excel), TXT, HTML formátumban.

A lista sorainak nyomtatása.
Küldés levélben. A lista elmentődik XLS formátumban és egy automatikusan generált levélhez csatolva megjelenik levelezőkliensben.Kijelölés megszüntetése.

Kijelölés megfordítása.Kijelölt igénylések megnyitása a "kapacitás korlátozás igénylés(ek) tulajdonságai" dialógusban.Igénylés visszautasítása, az igénylő felhasználó értesítésével ("Megrendelő módosítására vár" célállapot.) Csak megfelelő jogosultság birtokában aktív. Ha legalább egy kijelölt igénylés esetében az állapotváltás sikertelen, részletes lista jelenik meg az elutasított állapotváltásokról.
Ha a kijelölt kapacitás korlátozás állapota "menetrendre vár": a kijelölt igénylések felterjesztése hozzájárulásra ("menetrend kész" célállapot)

Ha kijelölt kapacitás korlátozás állapota "technológia tervezés": a kijelölt igénylések "Technológia tervezés kész" állapotba helyezése.

Csak megfelelő jogosultság birtokában aktív. Ha legalább egy kijelölt igénylés esetében az állapotváltás sikertelen, részletes lista jelenik meg az elutasított állapotváltásokról.


Javaslat megadása a kijelölt kapacitás korlátozás igénylésekhez. Csak megfelelő jogosultság birtokában aktív.Szerkesztők kijelölése az igényléshez tartozó kapacitás korlátozás kiszerkesztésére. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

Szerkesztők törlése az igényléshez tartozó kapacitás korlátozás kiszerkesztésére kijelölt felhasználók közül. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.
Hozzájárulásra felterjesztett kapacitás korlátozás elfogadása és felterjesztése a határozatra. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.
Hozzájárulásra felterjesztett kapacitás korlátozás elutasítása, és visszaejtése "szerkesztés alatt" állapotba. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

Az eszköztáron három lenyíló szerkesztőmezővel lehetőség van a megjelenített igénylések szűrésére menetrendi időszak, hozzárendelt szerkesztő neve, státusz és érintett vasútvonal szerint.

Az igénylések listája

A lista minden egyes sorának egy kapacitás korlátozás igénylés(verzió) felel meg. A táblázat a fejléc mezőire kattintva rendezhető. A rendezés többszörös mélységű, így ha pl.
akkor  az igénylések státusz szerint kerülnek rendezésre, az azonos státuszú igénylések a típus szerint ABC sorrendben.

Az igénylések színe a kapacitás korlátozás kezdő napja és ideje szerint történik:
  • azok az igénylések amelyeknek az adott napon vagy korábban van a kezdő idejük piros,
  • azok az igénylések amelyek első napja egy héten belül van zöld,
  • minden más igény fehér háttérszínnel jelenik meg.
A listában kattintásra majd húzásra, kattintásra SHIFT billentyűvel illetve a SHIFT+fel vagy le billentyűkre igénylések jelölhetők ki. A kijelölt igénylések eltérő háttérszínnel jelennek meg.

A lista valamelyik során duplán kattintva vagy az F4 funkcióbillentyű lenyomására a "kapacitás korlátozás igénylés(ek) tulajdonságai" dialógus jelenik meg a kiválasztott igénylés(ek)re.

A lista egyes oszlopainak jelentése a következő:

"igénylési szám" A kapacitás korlátozás igénylési száma.
"státusz" Az igénylés állapota. Lehet "Menetrendre vár", "Menetrend kész", "Megrendelő módosítására vár" és "Igénylés elfogadva".
"szervezet" A kapacitás korlátozást igénylő infrastruktúra üzemeltető rövid neve.
"kezd. nap"
A kapacitás korlátozás kezdetének tervezett napja.
"kezdő. idő"
A kapacitás korlátozás kezdetének tervezett ideje (óra:perc.)
"vég. nap"
A kapacitás korlátozás kezdetének tervezett napja.
"vég. idő"
A kapacitás korlátozás kezdetének tervezett ideje (óra:perc.)
"szolg. helyek"
Az igénylésben található állomási kizárások szolgálati helyei.
"vonalak"
Az igénylésben található vonali kizárások helyei (vonal, állomásköz)
"szerkesztő" Azoknak a felhasználóknak a belépési azonosítói, akik a vágányzár vizsgálatára vagy kiszerkesztésére ki vannak jelölve.
"menetrend"
A kapacitás korlátozáshoz rendelt (vágányzári) menetrend variáns(ok.)
"megjegyzés" Egyéb szöveges megjegyzések.
"javaslat"
A VPE által az egyeztetési folyamat során megadott javaslat.

Kapacitás korlátozás igénylés előugró menü

A kapacitás korlátozás előugró menüje a listában az egér jobb gombjára kattintva jelenik meg, és néhány gyakran használt funkciót tartalmaz:


tulajdonságok A kijelölt igénylések megnyitása a "kapacitás korlátozás igénylés(ek) tulajdonságai" dialógusban.

vágányzári menetrend létrehozása
A kijelölt igénylések alapján létrehoz egy vágányzári menetrendet, és megjeleníti a "vágányzári menetrend tulajdonságai" dialógust.

szerkesztők hozzárendelése
Szerkesztők kijelölése az igényléshez tartozó menetvonal kiszerkesztésére. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

szerkesztők elvétele
Szerkesztők törlése az igényléshez tartozó menetvonal kiszerkesztésére kijelölt felhasználók közül. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó rendelkezik a szükséges jogosultsággal.

javaslat megadása
Javaslat megadása a kijelölt kapacitás korlátozás igénylésekhez. Csak megfelelő jogosultság birtokában aktív.


Lásd még:
Vágányzár igénylés(ek) tulajdonságai (dialógus)