V0 fájlok exportálása

A "v0 fájlok exportálása" dialógus a főmenü "fájl"; "kiadványok", "v0 fájlok"  menüpontjának kiválasztásakor vagy a "vonatszerkesztő" dialógus főmenüjének "kiadványok", "v0 fájlok"  menüpontjára, vagy az eszköztár gombának lenyomására jelenik meg, ha van legalább egy vonatszelet kiválasztva.
A dialógus v0 fájlok exportálását teszi lehetővé a projektben lévő vonatszeletek alapján. A v0 fájlok készülhetnek hagyományos, vagy kibővített mekka v0 formátumban.

Érvényesség:


Az exportálás időszaka. "ki" állásban minden kijelölt vonat exportálásra kerül, "napon" vagy "-tól/-ig" állásban csak a megadott időszakban legalább egyszer leközlekedő vonatszeletek lesznek exportálva.

Fájltípus:

Az exportálási fájltípus lehet hagyományos v0 (a "kibővített v0 formátum" specifikációnak megfelelő), vagy mekka formátumú (kiterjesztett statisztikai számokkal.)

Fájlok csoportosítása alkönyvtárakba

Elkerülendő hogy az azonos számú vonatszeletek felülírják egymást, a v0 fájlokat különböző szempontok szerint automatikusan csoportosítani lehet alkönyvtárakba. A lehetséges módok a következők:

"nincs, minden fájl a célkönyvtárba": Minden fájl a kijelölt célkönyvtárba kerül
"szerkesztőnként"
: A kijelölt vonatszeletek tulajdonosainak azonosítójával alkönyvtárak jönnek létre, és minden alkönyvtárba csak a megfelelő szerkesztőhöz tartozó vonatszeletek kerülnek be.
"területenként (többször, minden vonat minden érintett terület könyvtárába":
A kijelölt vonatszeletek menetrendi területeinek nevével alkönyvtárak jönnek létre, és minden vonatszelet minden olyan menetrendi terület alkönyvtárába bekerül, amelyet érint. Ennek a beállításnak csak olyan vonatok esetében van értelme, amelyek több szerkesztő területén át egy vonatszeletben haladnak keresztül.
"területenként (egyszer, minden vonat a tulajdonos területének könyvtárába. (Alapértelmezett!)": A kijelölt vonatszeletek menetrendi területeinek nevével alkönyvtárak jönnek létre, és minden vonatszelet csak abba a könyvtárba kerül bele, amely területéhez hozzá van rendelve.

Ha az "alkönyvtárak létrehozása vonattípusonként" pont ki van pipálva, a területenkénti vagy felhasználónkénti könyvtárakba a vonattípusoknak megfelelően újabb alkönyvtárak jönnek létre ("személy", "teher" stb.), és minden vonatszelet a megfelelő alkönyvtár alkönyvtárába kerül.

Mentés helye

A fájlok a megadott alapkönyvtárba és az alatta megadott alkönyvtárba kerülnek.

Vonatszeletek összefűzése

Megadható, hogy a több vonatszeletből álló menetvonalak összefűzése hogyan történjen. Az összefűzés után a forrásvonatokból egy közös v0 fájl keletkezik. Az összefűzés a vonatszeletekben megadott vonatszám, érvényességi napok, igénylési szám és az elő/utóvonatszámok alapján történik, különböző beállítások figyelembevételével:

vonatszeletek összefűzése: ha ki van pipálva, a vonatszeletek az elő/utóvonatszám, vonatszám alapján összefűzésre kerülnek. Különböző vonatszámú szeletek is összefűzhetőek, azonban ilyenkor az egyik forrásvonat fejadatai elvesznek.
csak azonos vonatszámú és igénylési számú vonatszeletek összefűzése: csak azok a vonatszeletek lesznek összefűzve,  amelyek igénylési száma és vonatszelete megegyezik (alapértélmezesében ez az opció ki van pipálva)
csak azonos felhasználóhoz tartozó vonatszeletek összefűzése: csak azok a vonatszeletek lesznek összefűzve, amelyeknek azonos a szerkesztője (tulajdonosa)
csak azonos területen lévő vonatszeletek összefűzése: csak azok a vonatszeletek lesznek összefűzve, amelyek azonos menetrendi területen belül vannak

Figyelem: A vonatszeletek összefűzése bizonyos esetekben információ vesztéssel jár, ha a vonatok fejadatai eltérőek!

Fájlok generálása

v0 fájlok létrehozása a kijelölt vonatszeletekből, a megadott beállítások szerint. Ha hiba történt exportálás közben (pl. azonos fájlnév miatt felülírás történt), egy lista jelenik meg azokról a vonatokról amelyeknek exportálása sikertelen volt.

Bezár

Dialógus bezárása.


Lásd még:

Vonatok kijelölése