Topológia verzió szerkesztése - Tulajdonságok (vonal)

Egy topológia verzió vonalra vonatkozó makroszkópikus adatai a "topológia verzió szerkesztése" dialógus "tulajdonságok fülére kattintva szerkeszthető. Ez a fül az alábbi tartalommal csak vonal típusú topológiák esetén jelenik meg.Topológia verzió tulajdonságai

Itt jelennek meg azok a tulajdonságok, amelyek mindkét topológia típusnál azonosak.

"topológia verzió azonosító"
A topológia verzió azonosítója, névvel és verziószámmal. Nem szerkeszthető.
"szerkesztő"
Ha a verzió zárolva van szerkesztésre, akkor a zároló felhasználó neve.
"státusz"
A verzió aktuális állapota. A kombóbox csak azokat az állapotokat tartalmazza, amelyekbe a felhasználó a topológiát át tudja állítani. A módosított státusz csak a módosítások érvényesítésekor ("alkalmaz" v. "ok" gomb megnyomása után) változik meg.

Alapobjektum tulajdonságok

Itt azok az általános tulajdonságok láthatóak, amellyel minden objektum típus rendelkezhet.

"TAF azonosító"
TAF szerinti objektum azonosító. Nem kötelező megadni, és nem kötelező egyedinek lennie még egy adott területre és időintervallumra értelmezve sem.
"MTR.azonosító" MTR szerinti azonosító. Nem kötelező megadni.

Azonosítók


"inf. vonal azonosító"
Informatikai vonalazonosító (2001-től alkalmazott.)
"vonal fősorszám"
Vonal fősorszám (HÜSZ-ben alkalmazott.)
"vonal alsorszám"
Vonal alsorszám (HÜSZ-ben alkalmazott.)
"VTV vonal név" Vasúti törvény szerinti név.

Kategorizálás

"személy. kat."
Személyszállító vonatokra értelmezett vonalkategória.
"teh. kat."
Tehervonatokra értelmezett vonalkategória.

Villamosítás

Az adott szakaszon alkalmazható villamos vontatási rendszerek. Többféle rendszer is kijelölhető olyan szakaszok esetében ahol a felsővezetéki rendszer átkapcsolható.

Vonali rádió

Alkalmazható vonali rádió rendszerek az adott szakaszon. Többféle rendszer is megadható.

Bizt. ber. és vonatbef.

Vonali biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás típusa. Többféle rendszer is megadható.

Tulajdonságok


"HÜSZ-ben meghirdetett" Ha ki van jelölve, a vonalszakaszt a HÜSZ tartalmazza.
"üzemben"
Ha ki van jelölve, akkor a vonal alkalmas vonatközlekedésre (a forgalomból nincs kizárva.)
"közszolg. megnyitva."
Ha ki van jelölve, akkor a vonalszakaszon közforgalmú személyközlekedés engedélyezett.

Páros irány/Páratlan irány

"követési rend" Menetrendi segédkönyvben alkalmazott követési rend.
"mértékadó lejtő"
Legnagyobb lejtő a fékszázalék számítás szempontjából.
"legnagyobb lejtő"
Legnagyobb lejtő a fékszázalék számítás szempontjából.
"fékút"
Vonali fékút, értéke 400, 700 vagy 1000 méter lehet.

Egyéb vonali paraméterek

"vágányok"
Vágányok száma.
"max. vonathossz"
Maximális üzemszerűen közlekedtethető vonathossz a szakaszon.
"max. sebesség"
Max. pályasebesség.
"max. seb. k. járm." Max. pályasebesség könnyű járműre (tört pályasebesség alkalmazása.)
"díjsz. hossz" Szakasz díjszabási hossza.
"vonali végreh. ut. száma"
Vonali végrehajtási utasítás száma.


Lásd még:

Topológiák (dialógus), Topológia szerkesztése (dialógus), Topológia szerkesztő (dialógus)