Objektum/szolgálati hely szerkesztése - Szolgálat szünetelés

Egy objektum szolgálat szünetelésre/szolgálat megszakításra vonatkozó adatai az "objektum/szolgálati hely szerkesztése" dialógus "szolgálat szünetelés" fülére kattintva szerkeszthető.


Szolgálat szünetelés

Egy listát jelenít meg a szolgálat szünetelési intervallumokról, a következő oszlopokkal:

"sor."
Sorszám. A módosított mezőket cella jobb szélén sárga jelölő mutatja.
"kezdő dátum"
Intervallum kezdő ideje. Egy menetrendi időszakon belül tetszőleges számú intervallum adható meg.
"vég dátum"
Intervallum vég ideje.
"napkij. kód"
Napkijelölés kódja. A kódok a naptárból kerülnek megjelenítésre.
"kezd. idő"
Szolgálat szünetelés kezdő ideje.
"vég. idő" Szolgálat szünetelés vég ideje. Amennyiben a vég idő kisebb, mint a kezdő idő, a vég időt a következő napra értelmezzük.
"napkij."
Közlekedési jel. Az adott intervallumon belül csak a közlekedési jelnek megfelelő napokon kezdődik szolgálat szünetelés.

A lista valamelyik során az egér jobb gombjával kattintva előugró jelenik meg, amelyben a kijelölt sorokkal a következő műveletek végezhetőek:


"új intervallum beszúrása"
Új sort szúr be a listába, a kijelölt sornál.

"kijelölt intervallum törlése"
Törli a lista kijelölt sorait.

Szolgálat megszakítás

Egy listát jelenít meg a szolgálat megszakítási intervallumokról, a következő oszlopokkal:

"sor."
Sorszám. A módosított mezőket cella jobb szélén sárga jelölő mutatja.
"kezdő dátum"
Intervallum kezdő ideje. Egy menetrendi időszakon belül tetszőleges számú intervallum adható meg.
"vég dátum"
Intervallum vég ideje.
"napkij. kód"
Napkijelölés kódja. A kódok a naptárból kerülnek megjelenítésre.
"kezd. idő"
Szolgálat megszakítás kezdő ideje.
"vég. idő" Szolgálat megszakítás vég ideje. Amennyiben a vég idő kisebb, mint a kezdő idő, a vég időt a következő napra értelmezzük.
"napkij."
Közlekedési jel. Az adott intervallumon belül csak a közlekedési jelnek megfelelő napokon kezdődik szolgálat megszakítás.

A lista valamelyik során az egér jobb gombjával kattintva előugró jelenik meg, amelyben a kijelölt sorokkal a következő műveletek végezhetőek:


"új intervallum beszúrása"
Új sort szúr be a listába, a kijelölt sornál.

"kijelölt intervallum törlése"
Törli a lista kijelölt sorait.

Új sort (intervallumot) a legutolsó, üres sor szerkesztésével is lehetséges hozzáadni.

Figyelem: ha a megadott intervallumokban valahol időbeni átfedés van, a módosítások érvényesítésekor figyelmeztetés jelenik meg, az érintett sorok felsorolásával.


Lásd még:

Topológiák (dialógus), Topológia szerkesztése (dialógus), Mikroszkopikus topológia szerkesztő (dialógus)