RailML MÁV specifikus kiterjesztések

A MÁV specifikus menetrendi adatok tárolására RailML formátum kitrejesztésre került néhány új adatelemmel. Ezek tag nevei minden esetben "mav_" karaktersorozattal kezdõdnek.

A "Train" adatelemhez tartozó MÁV specifikus RailML attribútumok adattartalma a következõ:

Train

Attribútum Érték
mav_TrainNumberSystem A vonatszám számozási rendszerének országkódja (pl. "55")
mav_AUTO_PRE_ALD Automatikus elegybejelentés (csak tehervonat esetén, xsd:boolean)
mav_BOR_EVT_IND Határesemény jelzõ (csak tehrvonat esetén, értéke "1", "2", "3" vagy "4" lehet)
mav_TrainSegment
Vonatdarab indexe a menetvonalon belül xxyy formátumban, ahol xx az index (01-rõl indul), yy az összes vonatdarab száma a menetvonalban.
mav_CON_COMP_REM_LINE SZIR vonatösszeállítási megjegyzés (csak tehervonat esetén, szöveg)
mav_CON_TRN_REM_LINE SZIR csatlakozási megjegyzés (csak tehervonat esetén, szöveg)
mav_FTRP_REM_LINE SZIR megjegyzés (csak tehervonat esetén, szöveg)

Timetableentries/Entry


Attribútum Érték
mav_TrainReverse Irányváltás mutató (xsd:boolean)

Timetableentries/Entry/StopDescription

Attribútum Érték
mav_SHU_DEM_STA Rendezési igény jelzõ (xsd:boolean)
mav_SRV_DEM_STA Kiszolgálási igény jelzõ (xsd:boolean)
mav_CUP_UNC_IND Ki/Besorozás jelzõ (értéke "1", "2" vagy "3" lehet)
mav_TRN_ACE_REQ_FLAG Vonatátvétel szükséges jelzõ (xsd:boolean)
mav_RPT_TRG_IND Vonatterhelési kimutatás küldés jelzõ (értéke "1", "2" vagy "3" lehet)
mav_AUTO_PRE_CUP Besorozó állomásról automatikus elegybejelentés jelzõ (xsd:boolean)
mav_AUTO_PRE_UNC
Kisorozó állomásra automatikus elegybejelentés jelzõ (xsd:boolean)

Timetableentries/Entry/Composition/Dynamic

Attribútum Érték
mav_brakedWeightPercentageFreight Fékszázalék (lassúmûködésû)
mav_brakedWeightPercentageStandstill Állvatartási fékszázalék
mav_KindNoF2
F2 szerinti vonatnem kód (csak RailML 1.03-tól)

Timetableentries/Entry/Composition/Formation/Engine (RailML 1.03-tól)

Attribútum Érték
mav_TractionCompanyID Vonató vasútvállalat MELINDA kódja
mav_CrewCompanyID Személyzet vasútvállalatának MELINDA kódja

A konfigurálható mezõk tartalmának leírása a "Kezelés" fejezetben található.