Áttekintés

A tkRailML egy olyan szoftvereszköz, amely képes a TAKT menetrendszerkesztõ rendszer és a MELINDA menetvonal megrendelõ rendszerek adatábázisaiból naprakész, RailML formátumú menetrendi interfész fájlok elõállítására. A RailML XML alapú egy nyílt formátum, amelyet számos  európai vasúttársaság alkalmaz infrastruktúra és menetrendi információk tárolására illetve átadására.

A szoftver a RailML formátum 1.0-s verzióját támogatja, széleskörû paraméterezhetõséggel. Lehetõség van bizonyos adatelemek tartalmának (esetenként szabványtól eltérõ) módú változtatására, és az exportált vonatok vagy vonatszeletek felépítésének megadására.

A RailML formátum, illetve a MÁV-nál rendelkezésre álló adatok bizonyos korlátozásai miatt a következõ megoldások kerültek alkalmazásra:

- A közlekedési napok csak bitmaszkkal adhatóak meg, mert a RailML 1.0 nem támogatja a munkanap áthelyezéseket.

- Bizonyos adatelemek vagy állandó tartalamat kapnak, vagy értékük egyszerû megfeleltetéssel adódik (ezek: féknem, vonatbefolyásoló rendszer típusa, timesurcharge, loadsurcharge)

A "Train" adatelemhez tartozó RailML attribútumok adattartalma a következõ:

Train

Attribútum Érték
timetablePeriodID Menetendi idõszak neve
trainNumber Vonatszám (+irányszám)
type "planned" (kész menetvonal), vagy "requested" (tervezet)
trainID [Vonatszám rendszer]_[vonatszám]_[verzió]
trainGroupID MELINDA igényszám ("iktato/év/verzió/0000")
intervalGroupID Üres
kind Vonatnem (konfigurálható)
kindNo Üzleti vonatnem kód
remarks Szolg. könyvben lévõ megjegyzések (sortörésnél "|" karakter)
description Konfigurálható
lineID Konfigurálható
dataSource tkRailML (build [programverzió])
debitCode
Megrendelõ vasútvállalat kódja (MELINDA rendszerben alkalmazott kódszám)

Timetableentries/Entry


Attribútum Érték
posID Kétjegyû hálózat kód + ötjegyû statisztikai szám
type "begin", "pass", "stop", illetve RailML 1.0 esetén "operational"
trackID Üres
departure Ind. idõ
departureDay Indulás napja (eltolás az elsõ állomás indulási napjához képest)
arrival Érk. idõ
arrivalDay Érkezés napja (eltolás az elsõ állomás érkezési napjához képest)

Timetableentries/Entry/StopDescription (RailML 1.03-tól)

Attribútum Érték
Commercial "0" (kereskedelmi célú megállás) vagy "1" (szolgálati megállás)

Timetableentries/Entry/Composition/Dynamic

Attribútum Érték
brakedWeightPercentage Fékszázalék (gyors v. lassúmûködésû)
timeSurcharge "0"
loadSurcharge "0"
brakingSystem Tehervonatnál: "G", egyébként fékszázaléktól függõen (R+Mg vagy R)
trainProtection "EVM"
kind Vonatnem (RailML 1.03-tól, konfigurálható)
kindNo Üzleti vonatnem kód (RailML 1.03-tól)

Timetableentries/Entry/Composition/TrainData
(RailML 1.0) vagy Timetableentries/Entry/Composition/Formation  (RailML 1.03-tól)

Attribútum Érték
rsID (railML 1.0) formationID (railML 1.03-tól) Konfigurálható
weight Vonattömeg (tonna)
length Vonathossz (méter)
speed Szolg. menetrendben elõírt max. sebesség

Timetableentries/Entry/Composition/Formation/Engine (RailML 1.03-tól)

Attribútum Érték
name Konfigurálható (ha van tolómozdony, "|" karakterrel elválasztva)

Timetableentries/Entry/Section

Attribútum Érték
sectionID A vonat útvonalában az aktuális szolg. helytõl a köv. szolg helyig terjedõ vonalszakasz neve.
trackID Konfigurálható
distance A vonat útvonalában az aktuális szolg. helytõl a köv. szolg helyig terjedõ vonalszakasz hossza (km).
minRunTime Menetidõ az aktuális szolg. helytõl a következõig.

A konfigurálható mezõk tartalmának leírása a "Kezelés" fejezetben található.