Kapacitás statisztikák

A "kapacitás statisztikák" dialógus a főmenü "statisztika"; "kapacitás statisztikák" menüpont kiválasztásakor jelenik meg, ha az aktuális munkalap egy menetrendi ábra.A dialógusban minden lefuttatott számítási művelet az aktuális munkalapra vonatkozik. Az egyes statisztikai funkciók illetve az azokhoz tartozó számítási eredmények táblázatai között az eszköztár alatt elhelyezkedő fülekkel lehet váltogatni.

Figyelem: Ha az aktuális munkalapon vannak kijelölve vonatszeletek, akkor a számításokban csak ezek a kijelölt vonatszeletek lesznek figyelembe véve. Ha nincs a munkalapon kijelölve egyetlen vonatszelet sem, akkor minden az aktuális munkalapot érintő vonatszelet be lesz vonva a vizsgálatba.

Főmenü

A dialógus főmenüje, amely "fájl", és "számítások" almenüket tartalmaz.

Eszköztár


Az eszköztáron a leggyakrabban használt funkciók gyorsgombjai vannak kigyűjtve. Tőlük jobbra helyezkednek el a számítási időszak és a időbeli felbontás beállítására szolgáló vezérlőelemek. A gombok funkciói sorrendben a következők:


Aktuális statisztika mentése fájlba (XLS, HTML, TXT)

Aktuális statisztika nyomtatása.

Nyomtatási beállítások dialógus megnyitása.
Aktuális statisztika küldése levélben.

Statisztika beállításai. Megnyitja a "kapacitás statisztikai beállításai" dialógust.

Számítás futtatása.

Az eszköztáron az első három lenyíló szerkesztőmezővel lehetőség van a statisztikai számítás időszakának beállítására. Alapértelmezés szerint a számítási időszak az aktuális munkalap megjelenítési időszakának megfelelően áll be.

Az eszköztár utolsó lenyíló vezérlőelemével a számítás időbeli felbontása állítható be (alapértelmezés szerint 1 óra).

Számítási eredmények táblázata

Alaphelyzetben az eredmény táblázatok üresek. Egy adott típusú statisztikát az eredmény táblázat feletti fülekkel lehet kiválasztani, és a főmenü "számítás"; "számítás futtatása" [F5 funkcióbillentyű] menüpont kiválasztásával vagy az eszköztár gombjával lehet lefuttatni.

Bizonyos statisztikai funkciók esetében ha a kiválasztott munkalap viszonylata tartalmaz két- vagy többvágányú szakaszokat, a táblázat alján megjelenő fülekkel lehet az egyes vágányokra vonatkozó számítási eredményeket megjeleníteni.

A dialógusban a következő kapacitás statisztikák futtathatóak:

pályakapacitás
Táblázatos formában megjeleníti a vonali kapacitás szempontjából releváns szakaszok (térközök ill. váltókörzetek) foglaltságát az (eszköztáron beállítható) időbeli felbontásnak megfelelő időegységekre vonatkoztatva. Az egyes cellák számértéke százalékban értendő, és azt mondja meg, hogy az adott időegységben (pl. órában) az adott szakasz (pl. térköz) az időalap hány százalékában foglalt. (Azaz, órás bontás esetén az első oszlopban megjelenő "50" érték azt jelenti, hogy 00:00-tól 01:00-ig terjedő időszakban a szakaszon 30 percig tartózkodik vonat.)
  • Egy cella háttérszíne annál sötétebb, minél nagyobb a kihasználtság.
  • Ha a statisztikai több napra vonatkozik, az egyes napokra számított értékek átlaga kerül megjelenítésre minden cellában.
  • Ha konfliktusok megjelenítése be van kapcsolva, akkor sötétpiros háttérrel jelennek meg azok a cellák, amelyekben foglaltsági konfliktus van. Ilyenkor a cella fölé helyezve az egérkurzort az konfliktust okozó vonatok vonatszáma jelenik meg egy felugró ablakban.
  • Az eredmény táblázat első oszlopán egy adott szakasz nevén duplán kattintva megjelenik a szakaszra vonatkozó keresztmetszeti diagram. A keresztmetszeti diagram az idő függvényében jeleníti meg a szakaszon áthaladó vonatok számát.
konfliktusok
Egy listát készít a megadott időszakban a munkalap viszonylatán előforduló foglaltsági konfliktusokról, soronként megjelenítve az konfliktusban résztvevő vonatok adatait illetve a konfliktus helyét és időpontját.közlekedő vonatok
Az idő függvényében ábrázolja a közlekedő vonatok számát a teljes viszonylaton.


csatlakozások
Listát készít az aktuális munkalapon található személyvonati csatlakozásokról. A 10 percnél rövidebb csatlakozásokat zöld háttérszínnel jelzi.


csatlakozás mulasztások
Listát készít az aktuális munkalapon található olyan lehetséges személyvonati csatlakozás mulasztásokról, ahol az átszálláshoz 0-5 perc hiányzik.


pályahasználati díj
Kilistázza tétlesen a kijelölt vonatszeletek munkalapon látható részére a pályahasználati díj tételeket.Figyelem: A statisztikai számítások pontossága függ a beállításokban megadott paraméterek értékeitől.

Lásd még:

Kapacitás statisztika beállításai