Táblázatos menetrend beállításai

A "táblázatos menetrend beállításai" dialógus a főmenü "fájl"; "kiadványok", "táblázatos menetrendek" dialógus főmenüjének "formázási beállítások" menüpontjának kiválasztásakor vagy ugyanennek a dialógusnak az eszköztárán található  gomb lenyomására jelenik meg.Betűtípusok és méretek

Ebben a szekcióban a táblázatos menetrendben használt betűkészleteket és azok méretét lehet meghatározni, a következő csoportosításban:

viszonylat fejléc A táblázat feletti, a viszonylatot tartalmazó szöveg betűtípusa és mérete.
érvényesség betűtípus A táblázat feletti, a menetrend érvényességét tartalmazó szöveg betűtípusa és mérete.
szolgálati hely nevek és km adatok A táblázat bal szélén, az egyes szolgálati helyek és a mellettük lévő km adatok betűtípusa és mérete.
időadatok A táblázatban található időadatok betűtípusa és mérete.
kiindulási/vég állomás A táblázat alján és tetején található kiindulási és végállomás nevének betűtípusa és mérete.
speciális karakterek A táblázatban található speciális karakterek (közlekedési korlátozások, hullámvonal, stb.) megjelenítéséhez használt betűtípus. "ASCII helyettesítő karakterek" esetén speciális jelek nélkül, egyszerű karakterekből felépített szimbólumokat használ a program (pl. "(A)"), "MNR" esetén az MNR2007.TTF betűkészletet, "MAVA, MAVB, MAVC" estén pedig a régebben használatos MAVx.TFF betűkészleteket.

Megjelenített vonatok

Lehetséges szűrni csak személyszállító vonatokra (alapértelmezés), illetve lehetőség van tehervonatokat tartalmazó táblázat előállítására is.

Megjelenített szolgálati helyek

Alapértelmezés szerint a táblázatba csak az utasforgalomra megnyitott szolgálati helyek kerülnek be. Ezen felül, lehetőség van a "minden szolgálati hely" beállítással olyan táblázatot készíteni, amely tartalmazza az elágazásokat, forgalmi kitérőket, országhatárokat illetve utasforgalomra nem megnyitott szolgálati helyeket is.

Vonatnemek

Megadható, hogy a táblázat oszlopainak fejlécébe csak a vonatszám, vagy a vonatnem rövid neve és a vonatszám kerüljön be.

Tördelés

Itt a táblázat méretezése állítható be. Az "oszlop/lap" megadja hogy egy lap legfeljebb hány vonatoszlopot tartalmazhat (alapértelmezés szerint 16), és a "lap/táblázat" pedig hogy egy lap összesen hány táblázat szekciót. A lapok különálló táblázatokat képeznek, melyek között az eszköztár jobbra/balra nyilaival lehet lépkedni. Alapértelmezés szerint 16 táblázat alkothat egy lapot, így gyakorlatilag minden viszonylat egy lapon (exportálás után Excel munkalapon) elfér.


Lásd még:

Táblázatos menetrend nyomtatása, Menetrend ábra nyomtatása