TAB lekérdező

A "TAB lekérdező" dialógus a főmenü "infrastruktúra" menüpontja alól a "TAB lekérdező" opciót választva jelenik meg.Az IÜR TAB lekérdező feladata, hogy a TAKT adatbázisából az IÜR rendszer számára szükséges törzsadatok változásait lekérdezze és XML formátumú fájlba lementse, majd az előállított fájlt FTP protokollal a megadott helyre feltöltse. A modul alkalmas
Főmenü

A dialógus főmenüje, amely "fájl", "műveletek" almenüket tartalmaz.

A "fájl" menüből elérhető funkciók:

XML mentés
A legutolsó lekérdezés eredményének mentése fájlba.
XML feltöltés (ftp)
A legutoljára elmentett fájl feltöltése FTP-re.
bezár
A dialógus bezárása.

A "műveletek" menüből elérhető funkciók:

változások lekérdez Megkeresi a legutóbbi lekérdezés óta történt változásokat, ill. az új rekordokat. A változások listás formában felsorolásra kerülnek a dialógus „adatelem változások” részében.

Változásnak minősül minden olyan módosítás, amelynek során egy rekord valamely mezője a korábbi lekérdezéshez képest eltér, vagy a korábbi lekérdezéshez képest új rekord jelenik meg. Bizonyos esetekben egy adatelem egy rekordjának megváltozása közvetetten kihat más rekordokra, akár más adatelemekben is. Ezek a következő esetekben vannak kiemelten kezelve:
 • Pályaszakasz adatok megváltozása: mivel egy vonal strukturálisan is változhat (pl. új szolgálati hely felvétele), ill. a pályaszakasz adatok mindig a következő szolgálati helyig terjedő szakaszt jellemzik, a könnyebb kezelhetőség miatt pályaszakasz adatok megváltozásakor mindig a teljes vonal adatai exportálásra kerülnek.
 • Közlekedési rend megváltozása: bármilyen, a közlekedési rendet érintő módosításnál (bár elvileg ilyen nem fordulhatna elő), minden az adott közlekedési jelhez tartozó nap exportálásra kerül.
teljes lekérdezés
Teljes lekérdezés, minden adatelem csoport minden rekordjára.
verziókövetés újraindítása
Kiüríti a verziókövetési tárolót az adatbázisban.

Figyelem: ez a művelet nem vonható vissza, és utána
közvetlenül csak teljes lekérdezés futtatható.

Verziók

Itt kerülnek megjelenítésre a korábbi lekérdezések időpontjai. A következő lekérdezés végrehajtásakor ebben táblázatban kijelölt sorhoz képest fogja a program a változásokat keresni. Alapértelmezés szerint mindig a legutolsó sor (lekérdezés) van kijelölve, amely kézzel bármikor felülbírálható.

XML paraméterek

Lekérdezés/küldés oka
Az itt megadott szöveg kerül be az XML fájl fejrészében található "mit" attribútumba.
Címzett szervezett
Az itt megadott szervezet neve kerül be az XML fájl fejrészében található "kinek" attribútumba.

FTP paraméterek

FTP cím
Az itt megadott szöveg kerül be az XML fájl fejrészében található "mit" attribútumba.
FTP port
Az itt megadott szervezet neve kerül be az XML fájl fejrészében található "kinek" attribútumba.
FTP célkönyvtár
Célkönyvtár az FTP szerveren.
FTP felhasználó
FTP felhasználó azonosítója.
FTP jelszó
FTP felhasználó jelszava (nem látható.)

Exportálási beállítások

Visszamenőleges érvényesség

igen
Az érvényesség kezdő dátumoknál a menetrendi időszakok kezdő dátuma fog szerepelni, a változás életbe lépésének dátuma helyett (ez a legelső feltöltéskor lehet szükséges.) Minden más tekintetben az érvényesség a "visszamenőleges érvényesség" kapcsoló kikapcsolt állásával megegyező módon áll el.
nem
Az érvényességek a következő módon képződnek:

Alapadatok: az első (vagy teljes) küldéskor minden rekord exportálásra kerül, az érvényesség végét 2100.12.31., kezdetét a legutolsó módosítás (vagy a létrehozás) dátumára állítva. Ha bármilyen változás következik be az alapadatokban, akkor csak változott vagy új rekordok lesznek exportálva, az érvényesség vége pedig 2100.12.31., kezdete pedig a módosítás dátuma. Rekord törlése nem fordul elő, ha egy rekord egy adott dátum után érvényét veszti, akkor az érvényesség vége a megfelelő dátumra áll be, kezdete a rekord utolsó módosításának dátuma (figyelem: ez a két dátum akár azonos is lehet.)  Az alapadatok körébe a következő adatelem csoportok tartoznak:

 • Szolgálati hely típuskódok
 • Vasútvállalatok
 • Menetvonal igények típusai
 • Mennyiségi egységek
 • Vontató jármű típusok
 • Szolgáltatások HÜSZ szerinti kategorizálása
 • Szolgáltatások

Menetrendi időszakhoz kötött adatok: alapvetően menetrendi időszakok elejéhez és végéhez kötött érvényességekkel kerülnek exportálásra. Egy rekord érvényessége legfeljebb egy menetrendi időszakot fog át. Az első (vagy teljes) küldés alkalmával minden adatelem csoport minden rekordja exportálásra kerül, az aktuális és a jövőben lévő menetrendi időszakokra. Ennek megfelelően pl. egy szolgálati hely két rekordként jelenik meg, külön a 2008/2009 és 2009/2010-es időszakokra szóló érvényességgel. Ha a TAKT rendszerben felvételre kerül a 2010/2011-es időszak, akkor a következő lekérdezésben már csak annak adatai lesznek exportálva, az új időszak érvényességével. Évközi módosítások során az érvényesség kezdete mindig az életbe lépés dátuma, vége pedig annak a menetrendi időszaknak vége, amelyikbe az életbe lépés esik. Menetrendi időszakhoz kötött adatokat év közben nem törlünk, csak inaktívvá teszünk. Így ha pl. egy szolgálati hely megszűnik, akkor a következő menetrendi időszak lekérdezésekor fog eltűnni (pontosabban a rekordok között már nem fog megjelenni.) A menetrendi időszakokhoz kötött adatok körébe a következő adatelem csoportok tartoznak:

 • Közlekedési jelek
 • Vonatnemek
 • Közlekedési rend
 • Menetrendi segédkönyv adatai
 • Szolgálati hely adatok
 • Vasútvonalak fejadatai
 • Pályaszakasz adatok
 • Vonatkategóriák

Adatelem változások

Itt kerülnek kilistázásra egy lekérdezés után a megváltozott adatelem csoportok nevei, és hozzájuk tartozó megváltozott tételek száma.


Lásd még:

TAB lekérdezés