Szolgálati menetrendek nyomtatása

A "szolgálati menetrendek nyomtatása" dialógus

- a főmenü "fájl"; "kiadványok", "szolgálati menetrendek"  [CTRL-P] menüpont kiválasztásakor, vagy
- a "vonatszerkesztő" dialógus főmenüjének "kiadványok", "szolgálati menetrendek" menüpontjának kiválasztásakor, illetve az eszköztár gombjára kattintva (ha van a vonatszerkesztőben kijelölt vonatszelet), vagy
- a "vonattulajdonságok" dialógus eszköztárának gombjára kattintva jelenik meg, vagy
- a "kiszerkesztésre várakozó menetvonalak" dialógus főmenüjének "kiadványok", "szolgálati menetrendek" menüpontjának kiválasztásakor, illetve az eszköztár gombjára kattintva (ha van a kijelölt igénylés, és ahhoz van vonatszelet rendelve.)A dialógus szolgálati menetrend lapok tördelését, nyomtatását és exportálását teszi lehetővé a projektben lévő vonatszeletek alapján.

Főmenü

A vonatszerkesztő dialógus főmenüje, amely "fájl", "szerkesztés", "előnézet", és "beállítások" almenüket tartalmaz.

Eszköztár


Az eszköztáron a leggyakrabban használt funkciók gyorsgombjai vannak kigyűjtve. Tőlük jobbra helyezkednek el az alsó és felső margók beállítására szolgáló szerkesztőmezők.

Kiadvány betöltése TKK fájlból
Kiadvány mentése TKK fájlba. A TKK fájlok az oldalak adatait (oldalszám, elrendezés stb.) és hivatkozásokat tartalmaznak a betördelt vonatokra. Időadatokat és egyéb jeleket nem tartalmaznak.

Kijelölt lapok nyomtatása. Az összes lap kijelölése a "tördelési elrendezés" listapanel bal felső sarkában lévő "oldal" mezőre kattintva lehetséges.Oldal beszúrása a tördelési elrendezésben kijelölt aktuális oldal alá.

A tördelési elrendezésben kijelölt aktuális oldal törlése.

A tördelési elrendezésben kijelölt aktuális oldal szövegének szerkesztése (szlogen- illetve címoldal esetén.)
A tördelési elrendezésben kijelölt aktuális oldalhoz oldalszám toldalék megadása.Oldalszámok automatikus görgetése ki/be.A kijelölt vonatszeletek újratördelése az aktuális beállítások figyelembe vételével. A kijelölt vonatszeletek rendezése vonatszám szerint emelkedő sorrendbe (páros/páratlan vonatok külön) az irányszámok figyelembe vétele nélkül, majd teljes újratördelés.

A kijelölt vonatszeletek rendezése vonatszám szerint emelkedő sorrendbe (páros/páratlan vonatok külön) az irányszámok figyelembe vételével, majd teljes újratördelés.

Ha be van nyomva, a két lapot elfoglaló vonatok azonos lapra kerülnek.

Ha be van nyomva, a két lapot elfoglaló vonatok egymást követő lapokra kerülnek (ugyanannak az oldalnak az elülső illetve a hátulsó oldalára.)

Ha be van nyomva, eltérő vonatnemű (kategóriájú) vonatok egymás mellé kerülhetnek.

Ha be van nyomva, páros/páratlan vonatok egymás mellé kerülhetnek. Különben, az egymást követő páros és páratlan vonatok közé oldaltörés kerül.Nyomtatási előnézet nagyításának növelése.

Nyomtatási előnézet nagyításának csökkentése.

Nyomtatási előnézet beállítása úgy, hogy mindkét oldal elférjen a képernyőn.

Alsó és felső tördelési margó beállítása mm-ben. 

Nyomtató:

Itt jelenik meg az aktuális nyomtató neve és felbontása. Az aktuális nyomtató a főmenü "fájl", "nyomtató beállítása" menüpontja alatt megjelenő dialógusban állítható be.

Tördelési elrendezés:

A tördelési elrendezés egy lista az aktuális kiadványban található lapokról. A lista valamelyik sorára kattintva a nyomtatási előnézetben azonnal megjelenik a kijelölt lap. Az oszlopok jelentése a következő:

oldal
Oldalszám. Egy adott oldalszám cellát kijelölve az oldalszám szerkeszthető. A beírt új oldalszám a teljes kiadványon keresztül végig lesz görgetve.
tol.
Oldalszám toldalék (1a, 2b. stb.)
vonat bal
A lapon bal oldalt található vonat száma.
vonat jobb
A lapon bal oldalt található vonat száma.

Figyelem: Szlogen és címoldalak esetén a "vonat bal" és "vonat jobb" mezőkben "-" jel látható.

A tördelési elrendezés valamelyik celláját kijelölve és az egér jobb gombjával kattintva megjelenik a tördelési előugró menü, amely a következő opciókat tartalmazza:szöveg szerkesztése
Aktuális oldal szövegének szerkesztése (szlogen- illetve címoldal esetén.)
oldalszám kiegészítése
Kijelölt oldalhoz oldalszám toldalék megadása.
oldal beszúrása fölé
Üres (szlogen) oldal beszúrása az aktuális oldal fölé. Ha van szabad oldalszám a kijelölt oldal és az előtte lévő oldal között, az új oldal az aktuális oldal száma-1 számot kapja. Ha nincs, az aktuális oldal számát kapja "a", "b", "c" stb. toldalékkal.
oldal beszúrása alá
Üres (szlogen) oldal beszúrása az aktuális oldal alá. Ha van szabad oldalszám a kijelölt oldal és az alatta lévő oldal között, az új oldal az aktuális oldal száma+1 számot kapja. Ha nincs, az aktuális oldal számát kapja "a", "b", "c" stb. toldalékkal.
oldalak törlése
Kijelölt oldalak törlése. A már meglévő oldalak számozása nem módosul.
vonat törlése
A kijelölt vonat törlése az oldalról.
vonat(pár) beszúrása fölé Egy új vonatpár beszúrása a megjelenő dialógusból kiválasztott vonatszelet alapján a kijelölt vonatpár fölé, az aktuális oldalra.
vonat(pár) beszúrása alá Egy új vonatpár beszúrása a megjelenő dialógusból kiválasztott vonatszelet alapján a kijelölt vonatpár alá, az aktuális oldalra.
vonat beszúrása/cseréje - Ha a kijelölt vonatpár üres (üres vagy szlogenoldal), a megjelenő dialógusból új vonat szúrható be az adott oldalra.

- Ha kijelölt vonatpár nem üres, de a kijelölt vonat cellája üres, a megjelenő dialógusból új vonat szúrható be az adott helyre, az adott oldalra. Ekkor a kijelölt vonatpár kezdő- és végállomása nem módosul, de ha a beszúrt vonatszelet további közbülső állomásokat tartalmaz, azok megjelennek.

- Ha a kijelölt vonatpár nem üres és a kijelölt vonat cellája sem üres, a megjelenő dialógusban kiválasztott vonatszelet kerül a vonatpár kijelölt vonatának helyére az aktuális oldalon. Ekkor a kijelölt vonatpár kezdő- és végállomása nem módosul, de ha a beszúrt vonatszelet további közbülső állomásokat tartalmaz, azok megjelennek.

Figyelem: Minden módosítás csak az aktuális vonatpár
aktuális oldalon kijelölt vonatszeletére érvényes.

Nyomtatási kép

A nyomtatási kép az aktuális lapot mutatja, ahogyan az nyomtatásban meg fog jelenni. Az előnézet az egér bal gombjának nyomva tartása mellett mozgatható, illetve az eszköztár és gombjaival tetszőlegesen nagyítható vagy kicsinyíthető. A nyomtatási képen

- a vonatszeletek fejadatainak téglalapjai,
- a szolgálati helyek nevei vagy
- a szlogenoldalak keretező téglalapjai

 fölé mozgatva az egérkurzort az adott elem inverzben jelenik meg. Ekkor az jobb gomb lenyomására a következő előugró menük jelenhetnek meg:

Szlogen/cím/üres oldal esetén:


szöveg szerkesztése
Aktuális oldal szövegének szerkesztése.
vonat(pár) beszúrása
A megjelenő dialógusból új vonat szúrható be az adott oldalra.

Vonatfej kijelölése esetén:


vonat törlése
A kijelölt vonat törlése az oldalról.
vonat beszúrása/cseréje
- Ha a kijelölt vonatpár üres, a megjelenő dialógusból új vonat szúrható be az adott oldalra.

- Ha vonatfej üres, a megjelenő dialógusból új vonat szúrható be az adott helyre, az adott oldalra. Ekkor a kijelölt vonatpár kezdő- és végállomása nem módosul, de ha a beszúrt vonatszelet további közbülső állomásokat tartalmaz, azok megjelennek.

- Ha a kijelölt vonatfej nem üres, a megjelenő dialógusban kiválasztott vonatszelet kerül a vonatpár kijelölt vonatának helyére az aktuális oldalon. Ekkor a kijelölt vonatpár kezdő- és végállomása nem módosul, de ha a beszúrt vonatszelet további közbülső állomásokat tartalmaz, azok megjelennek.

Figyelem: Minden módosítás csak az aktuális vonatpár aktuális oldalon kijelölt vonatszeletére érvényes.
jobb/bal vonat cseréje A jobb és bal vonatszeletek felcserélése.
vonat szerkesztése A kijelölt vonatfejhez tartozó vonatszelet megnyitása a "vonattulajdonságok" dialógusban.
vonat(pár) beszúrása fölé Egy új vonatpár beszúrása a megjelenő dialógusból kiválasztott vonatszelet alapján a kijelölt vonatpár fölé, az aktuális oldalra.
vonat(pár) beszúrása alá Egy új vonatpár beszúrása a megjelenő dialógusból kiválasztott vonatszelet alapján a kijelölt vonatpár alá, az aktuális oldalra.

Szolgálati hely kijelölése esetén:


oldaltörés beszúrása
Oldaltörés beszúrása az adott szolgálati helynél. Az aktuális oldal a kijelölt vonatpár kijelölt szolgálati helyénél lesz levágva, a vonatpár pedig egy új oldalon fog folytatódni. Ha van szabad oldalszám az aktuális oldal és az alatta lévő oldal között, az új oldal az aktuális oldal száma+1 számot kapja. Ha nincs, az aktuális oldal számát kapja "a", "b", "c" stb. toldalékkal.
oldaltörés törlése (előző oldal)
Csak akkor aktív, ha egy vonatpár legelső szolgálati helye van kijelölve a lap tetején. Az aktuális oldalt a töréspontnál hozzáfűzi az előző oldal végéhez.
oldaltörés törlése (következő oldal) Csak akkor aktív, ha egy vonatpár legutolsó szolgálati helye van kijelölve a lap alján. A következő oldalt a töréspontnál hozzáfűzi az aktuális oldal aljához.
vonat(pár) beszúrása fölé Egy új vonatpár beszúrása a megjelenő dialógusból kiválasztott vonatszelet alapján a kijelölt vonatpár fölé, az aktuális oldalra.
vonat(pár) beszúrása alá Egy új vonatpár beszúrása a megjelenő dialógusból kiválasztott vonatszelet alapján a kijelölt vonatpár alá, az aktuális oldalra.


Lásd még:

Menetrend ábra nyomtatása