Objektum/Szolgálati hely szerkesztése -  általános jellemzők

Az objektumok/szolgálati helyek általános tulajdonságainak szerkesztő felülete a "objektum/szolgálati hely szerkesztése" dialógus "általános jellemzők" fülére kattintva jeleníthető meg.Megjelenés

hosszú név
Szolgálati hely teljes neve.
rövid név
Szolgálati hely rövid, szolgálati menetrendben használt neve.
távíró kód
Távíró kód.
hivatalos menetrendi név
Hivatalos menetrendben használt név (mh., mrh. stb. végződés nélkül.)
stat. szám
Magyarországi statisztikai szám.
alt. stat. szám 1
Alternatív statisztikai szám, ha a szolgálati helynek több statisztikai száma is van (v0 importnál használt.)
alt. stat. szám 2
Másodlagos alternatív statisztikai szám, ha a szolgálati helynek több statisztikai száma is van (v0 importnál használt.)
megjelenés a szolgálati menetrendben
Megjelenítés módja a szolgálati menetrendben (normál, fett, fett+aláhúzott)
TAF stat. szám
TAF azonosító (régebben MEKKA stat. szám)

Tulajdonságok


típus
Objektum típusa. Az itt megadott típus a TAKT-ban használt belső típus, amely számos funkció működést befolyásolja, de nem feltétlenül egyezik meg az F2 szerinti típusokkal:
 • állomás (legalább egy váltó, és vagy alkalmas vonatkeresztezésre, vagy személyforgalomra megnyitott és forgalom szabályozó hely. Tehát, ide sorolandók az F2 szerinti megálló-elágazóhelyek és forgalmi kitérők.)
 • megállóhely (utasforgalomra megnyitott olyan szolgálati hely, ahol nincsenek váltók / nem forgalom szabályozó hely)
 • elágazás (legalább egy váltó, sem utas sem személyforgalomra nincs megnyitva, nem alkalmas vonatkeresztezésre)
 • egyéb (vonali végpontok, pl. iparvágányok)
 • megálló-rakodóhely (teher és személyforgalomra megnyitott, és vagy nem forgalom szabályozó hely, vagy nem alkalmas vonatkeresztezésre)
 • országhatár
 • be/kijárati jelző
 • térközjelző
F2 típus
F2 szerinti szolgálati hely típus. A lehetséges értékek a következők:

 • nem definiált
 • állomás
 • megállóhely
 • elágazás
 • forgalmi kitérő
 • megálló-rakodóhely
 • országhatár
 • keresztezés
 • iparvágány kiágazás
 • rakodóhely
 • kiágazás
 • megálló-elágazóhely
 • megállóhely-iparvágány kiágazás
 • iparvágány
 • vágányfonódás-elágazás
 • pályavasúti határpont
 • egyéb
 • bejárati jelző
 • kijárati jelző
 • fedezőjelző
 • térközjelző
 • szelvénytörés

társaság
Szolgálati hely infrastruktúra üzemeltetője.

Egyebek


utasforgalomra megnyitva
A szolgálati hely alkalmas személyforgalom lebonyolítására.
teherforgalomra megnyitva
A szolgálati hely meg van nyitva teherforgalomra (rakodás, stb.)
határállomás
A szolgálati hely határállomás (a határok mindkét oldalán alkalmazott beállítás.)
üzemváltó állomás
A szolgálati hely üzemváltó állomás egy határátmenetben.
vonatkeresztezésre alkalmas A szolgálati hely alkalmas vonatkeresztezésre.
forgalom szabályozó hely
Ha ki van pipálva, a szolgálati hely a csatlakozó vonalszakaszok forgalmát befolyásolni képes (menetirány-váltás, állomástávolságú követés felügyelete a csatlakozó vonalakon, stb.)
töréspont a szolgálati menetrendben A szolgálati menetrendek automatikus tördelésnél a szolgálati helyen töréspontot lehet beszúrni, ha a menetrend nem fér ki egy oldalra.
nyílt hozzáférésű
A szolgálati hely nyílt hozzáférésű, azaz a HÜSZ-ben meghirdethető.
menetvonal kezdő/vég pont
A szolgálati hely lehet menetvonal kezdő- vagy végpontja.
feltételes megállás lehetséges
A szolgálati helyen a feltételes megállás lehetséges (ezt a menetrendben  szimbólum jelöli.)
hivatalos menetrendben érkezési idő Alapértelmezés szerint táblázatos menetrend készítésekor ezen a szolgálati helyen mindig lesz érkező sor is.

Csatlakozó vonalak

Itt egy lista jelenik meg a szolgálati helyhez csatlakozó vonalakról, irányonként. Minden vonalhoz beállítható, hogy a megnyitott szolgálati helyet egy adott irányból érintve milyen paraméter értékek alkalmazandóak. A beállítható paraméterek a következők:

vonal
Vonal neve
irány
Irány, amelyben az adott vonalon és szolgálati helyen az irányfüggő paramétereket értelmezzük az aktuális sorban.
bejárati jelek


Irányfüggő paraméter. Szolgálati menetrendben alkalmazott, bejárati oszlopban feltüntetett jelek. A jelek az adott cellán duplán kattintva szerkeszthetőek.
kijárati jelek


Irányfüggő paraméter. Szolgálati menetrendben alkalmazott, kijárati oszlopban feltüntetett jelek. A jelek adott cellán duplán kattintva szerkeszthetőek. A régi sorompó jelek helyett a szolgálati menetrendben már mindenütt az új jel kerül megjelenítésre (a jelek száma a régi jelek számának összege lesz.)
bizt. ber.
Irányfüggő paraméter. Befolyásolja a szolgálati menetrend 3.sz. oszlopában megjelenő jelet. Nem biztosított szolgálati helyeknél üres vagy "NB" értéket kell beírni. Minden más érték az adott irányból biztosított szolgálati helyet jelent. Tipikus értékek: D55, D70, D70V, ESTW, B, SH, FM, VES stb.
vonali táv.
Az adott szolgálati hely távolsága az adott vonal kezdőpontjától.
vonali szelvény
Az adott szolgálati hely szelvényszáma az adott vonalon.
jelfeladás
Jelfeladás a szolgálati helyre behaladva az adott vonalon az adott irányból.
alapért vágány.
A vonal átmenő/fővágánya a megnyitott szolgálati helyen. Befolyásolja a szolgálati menetrendben a vágánytengelyugrás jel megjelenítését is: a jel csak akkor kerül be a szolgálati menetrendbe, ha azon a vonalon amelyik felé a vonat kijár a kijárati jelek közé fel van véve a vágánytengelyugrás és ennek a vonalnak a átmenő/fővágánya eltér attól a vonalétól, amelyiken a vonat a szolgálati helyre bejár.
kij. ir.
Kijárat iránya az adott vonal felé. Alapértelmezés szerint minden szolgálati helynek két vége van, egy kezdőponti és egy végponti, amelyeket röviden "k" vagy "v" betűkkel jelölünk. Itt azt kell megadni, hogy az adott szolgálati helyről az vonalon az adott irányba kijárva a vonat a szolgálati hely melyik vége felé halad. (Egy szolgálati helynek tetszőleges számú "véget" lehet definiálni, ha a "k" és "v" nem lenne elegendő.) Ez a beállítás befolyásolja pl. az irányváltások kezelését.
átm. seb.
A vonal átmenő/fővágányán alkalmazható sebesség, km/h-ban. Befolyásolja a menetrendi segédkönyvben a átmenő sebességet mutató jeleket.
bb. műk [mp]
Automata menetrend szerkesztő működéséhez a biztosító berendezés működési ideje az adott állomásfejen, másodpercben (tipikus vágányút beállítási idő.)
bb. old. [mp]
Automata menetrend szerkesztő működéséhez a biztosító berendezés oldási ideje az adott állomásfejen, másodpercben (tipikus vágányút oldási  idő.)
bb. mcs. [mp]
Automata menetrend szerkesztő működéséhez a biztosító berendezés megcsúszási időzítése ideje az adott állomásfejen, másodpercben. Jelentése "páros" irányú sorban: a páros irányban behaladó vonat a páratlan állomásfejet az adott másodpercig blokkolja a bejárati vágányút beállításától kezdve.


Lásd még:

Állomási vágányok, Pályahasználati díj, Szolgáltatások
, Események