Szerelvényjellemzők (tömeg, hossz, fékszázalék) beállítása

Tömeg és hossz

Alapértelmezés szerint a program a tömeg és hossz adatokat a menetvonal igénylésből veszi, így azok manuális beállítása nem szükséges. Menetvonal igényléssel nem rendelkező menetvonalak (pl. tanulmánymenetrendek) esetében lehetőség van a szerelvényjellemzők kézzel történő beállítására, a "vonattulajdonságok" dialógus "szerelvény" füle alatt.

Fékszázalék

Új vonatszelet létrehozásakor a program automatikusan számítja vonat útvonalában fekvő minden állomásközre a fékszázalékokat, majd kiválasztja a számított értékek közül a legszigorúbbat. Ehhez figyelembe veszi
Tehervonatok esetében az állvatartási fékszázalék mellett mind a gyors-, mind pedig a lassúműködésű fékszázalék kitöltésre kerül. Minden más esetben (személyszállító vonatok) csak a gyorsműködésű és az állvatartási fékszázalékot határozza meg a program.

A meghatározott fékszázalék érték bármikor kézzel tetszőlegesen felülbírálható, vagy újraszámítható a "vonattulajdonságok" dialógus "szerelvény" füle alatt, a megfelelő szakaszra megnyitott "szerelvény szerkesztése" dialógusban:Ha a fékszázalék értéke 0 vagy annál kisebb, akkor az nem kerül megjelenítésre a szolgálati menetrendben (érvénytelen érték.)

Figyelem: a vonatszelet bármilyen dinamikai (pl. sebesség) jellemzőjének vagy útvonalának megváltoztatása esetén a fékszázalék nem módosul automatikusan, az újraszámítást a "vonattulajdonságok" dialógus "szerelvény" füle alatt kell kezdeményezni.

Lásd még:

Vonattulajdonságok (dialógus)