Közlekedési korlátozás szerkesztése

A "közlekedési korlátozás szerkesztése" dialógus a főmenü "időszakok" menüpont kiválasztásakor megjelenő "menetrendi időszakok" dialógus fa struktúrájának "korlátozások" ága alatti valamelyik levelére duplán kattintva

vagy

a "vonattulajdonságok" dialógus "korlátozás" füle alatt, egyedi korlátozás szerkesztésekor jelenik meg.Ebben a dialógusban lehetséges a programozott közlekedési korlátozások összeállítása, a napkijelölés, a szöveges megjelenés, és a v0 kódolás meghatározásával.

Korlátozás beállításai

korlátozás azonosítója
Az itt megadott azonosító kerül eltárolásra az adatbázisban, illetve ezzel az azonosítóval lehet rá hivatkozni számos helyen. Az azonosító csak ASCII karaktereket tartalmazhat.

Szöveges megjelenés

fejlécben
Az itt megadott szöveg kerül be a táblázatos menetrend fejlécébe. Speciális menetrendi szimbólumok használhatók (ezek # jelek között jelennek meg, bevitelüket lásd lentebb.)
táblázatban
Az itt megadott szöveg kerül be a táblázatos menetrendbe, a vonat időadatai mellé közvetlenül balra (a korlátozást jelző hullámvonal kezdeténél és végénél.) Speciális menetrendi szimbólumok használhatók.
szöveg a táblázat alatt
Lábjegyzetes korlátozások esetén ez a szöveg kerül a lábjegyzetbe. Speciális menetrendi szimbólumok használhatók.
v0 sorok
V0 fájl exportálásakor ha ezt a korlátozást egy vonatszelet alkalmazza, ezek a kódsorok kerülnek be a v0 fájlba. Továbbá, v0 fájl importálásakor ezeket a kódsorokat felismerve alakítja át a program a korlátozásokat programozott korlátozásokká.
alternatív v0 sorok
Ha egy korlátozás a v0 fájlokban többféleképpen is leírható, az itt megadott kódsorok szintén felhasználásra kerülnek importálásakor.
generálás
A gomb megnyomására a program a naptárban kijelölt napok alapján megpróbálja a közlekedési korlátozás szövegét és v0 kódolását előállítani.

Speciális menetrendi jeleket a halvány zöld háttérrel megjelenő szövegmezőkbe lehet beilleszteni. Egy ilyen beviteli mezőn az egér jobb gombjával kattintva megjelenik a "szimbólum kiválasztása" dialógus, ahol duplán kattintva egy szimbólum celláján a szimbólum helyettesítő kódja bekerül a szövegmezőbe. A helyettesítő kódok formátuma mindig #szám#.Közlekedési napok

Itt lehet a naptárban blokkokat kijelölni, és a kijelölt napokon a napkijelölést beállítani, törölni vagy megfordítani.

-tól
Kijelölés kezdődátuma.
-ig
Kijelölés végdátuma.
időszak
Beállítja a kijelölés kezdő és végdátumát a menetrendi időszak kezdő- és végdátumára.
naptípus
Ebből a legördülő listából lehet kiválasztani, hogy a kijelölés mely naptípusokra (munkanap, vasárnapi közlekedési rend szerint stb.) vonatkozzon.
beállít
Beállítja a kijelölt napokra a napkijelölést.
töröl
Törli a kijelölt napokról a napkijelölést.
fordít
Megfordítja a kijelölt napokon napkijelölést.

Statisztika

Itt jelenik meg a menetrendi időszak hossza, és hogy az időszakban ez a korlátozás hány napot jelöl/nem jelöl ki.

Naptár

Naptár táblázata. A naptárban az egyes napok formátuma a hivatalos menetrend naptárjához hasonló, és a menetrendi időszak / infra társasághoz rendelt közlekedési naptár beállításainak felel meg.
  • Egy cellán duplán kattintva a napkijelölés átfordul az adott napra.
  • Egy hónapnevet tartalmazó cellán az egész hónap napkijelölése átfordul.
  • Egy napnevet tartalmazó cellán az összes olyan nap napkijelölése átfordul, amely a nap sorában van.
Figyelem: A közlekedési korlátozások szövegezésében megadott szimbólumok magyarázatát külön kell megadni, a "menetrendi időszakok" dialógus fa struktúrájának "szimbólumok" ága alatt.


Lásd még:

Korlátozás hozzáadása/szerkesztése, Naptári napok szerkesztése (dialógus)