Grafikus kezelőfelület - menetrend ábra

A TAKT menetrendszerkesztő rendszer grafikus kezelőfelülete menetrend ábra típusú munkalapok esetén az alábbi ábrán látható módon a következő fő részekből áll:Sebességlimit


Ez a funkció a két szomszédos szolgálati hely között adott átlagsebességnél gyorsabb menetvonal szakaszok kijelzésére szolgál.  "ki" állásban a funkció deaktivált, egyébként, az itt beállított (km/h-ban értendő) sebességértéknél két szolgálati hely között nagyobb átlagsebességgel közlekedő vonatok menetvonal szakaszai átszíneződnek. "auto" állásban a sebességvizsgálat az adott szakaszon érvényes pályasebességhez képest történik (menetidő konfliktus).

Megjelenítési időszak

Az itt beállított napon vagy időszakban közlekedő vonatok jelennek meg a munkalapon. "ki" állásban minden vonatszelet látszik amelynek az érvényessége átfedésben van a munkalap érvényességével (azoké a vonatoké is, amelyek soha nem közlekednek le), "napon" ill. "ma" állásban a napi menetrend kérhető le, "-tól/ig", "jel." vagy "köv." állásban minden olyan menetvonal látszik, amely az adott időszakban legalább egyszer leközlekedik. A munkalap érvényességi napjai (azok napok, amelyekre érvényes menetrendet az ábra megjeleníti) a főmenü "munkalap" almenüjének "munkalap beállításai" opcióját választva, vagy az eszköztár gombjára kattintva megjelenő "munkalap beállításai" dialógusban állíthatóak be.
Megjelenített objektumok

Kapacitás korlátozások (vágányzárak) megjelenítése ki/be.
Foglaltsági konfliktusok megjelenítése ki/be. A konfliktusok csak akkor jelennek meg az ábrán, ha a megjelenítése időszak nem "ki" állásban van.
Konfliktusok manuális frissítése.
Kapacitás blokkok megjelenítése ki/be. Figyelem: a kapacitás blokkok generálása hosszabb időt (akár több percet) vehet igénybe, a szerver terheltségétől függően. A generálás minden megjelenítési időszak módosításkor vagy munkalap váltáskor fut le.
vágányok
Megjelenített vonatszelet szakaszok és kapacitás blokkok szűrése vágányok szerint. "Minden vg." állásban nincs szűrés, minden más állásban csak az adott vágányon közlekedő vonatszelet szakaszok és kapacitás blokkok jelennek meg.
Vonal azonosítók oszlopa
A munkalap bal szélén található, a megjelenített viszonylat vonalazonosítói láthatóak rajta.
Szolgálati helyek/jelzők oszlopa

A függőleges (távolság) tengely főbb helyeinek azonosítására szolgál. Az egyes szolgálati hely típusokat eltérő színű felirat és vonal jelzi (ezek a főmenü "beállítások"; "színek" dialógusában változtathatók meg). Az egyes helyeknél megjeleníthető a szolgálati hely távolsága, neve és/vagy távíró kódja (ld. főmenü, "beállítások"; "szerkesztőfelület").

Elválasztó margó

Ha az elválasztó margó be van kapcsolva (ld. főmenü, "beállítások"; "szerkesztőfelület"), margótól balra eső részen sem az függőleges rácsvonalak, sem a menetvonalak nem jelennek meg. A egérkurzort a margó fölé húzva a margó tetszőlegesen áthelyezhető.

Vonatszám buborékA szerkesztő kurzort egy vonat fölé húzva a menetvonal megvastagodik, majd előugró buborékban megjelenik a vonat neme, száma és közlekedési korlátozása. A megjelenítendő információkat a "beállítások" menüből nyíló konfigurációs dialógus "grafikus szerkesztő felület" fülén lehet megváltoztatni. Ha több menetvonal egymáson van (takarják egymást), akkor a vonatszám buborék több sorban listázza ki a kurzor alatt lévő vonatszeletek adatait. Ilyenkor a legfelül lévő vonatszelet adatai fett betűtípussal jelennek meg, és a szóköz billentyűvel lehetséges a kijelölés léptetése.


SzálkeresztA szálkereszt egy vízszintes és egy függőleges szakaszból áll, amelyek az idő és távolságtengelyre (percenként és szolgálati helyenként) igazodva követik a szerkesztő kurzort. Minden szerkesztő művelet a szálkereszthez képest történik.

Az aktuális munkalap menetrendi időszaka

Az aktuális munkalap menetrendi időszaka. A munkalapon csak azok a vonatok jeleníthetők meg, amelyek a munkalap időszakában vannak.

A szerkesztő kurzor pillanatnyi helye

A szerkesztő kurzor pillanatnyi helye az idő és távolság tengelyen.

Az éppen kiválasztott vonat adatai


A szerkesztő kurzort egy vonat fölé húzva itt megjelennek a vonat adatai: vonatnem, szám, [verzió;alverzió] (viszonylat) közlekedési korlátozás azonosítója. Egyedi korlátozás esetén a korlátozás mezőben "*" látható.

A grafikus kezelőfelületen az eszköztár megfelelő gombjával elérhető főbb szerkesztő funkciók

Úgy állítja be a nagyítást és a munkalap pozícióját az idő és távolság tengelyeken, hogy minden menetvonal egyidejűleg látható legyen.
Ha ez a gomb be van nyomva, az egér bal gombjának nyomva tartása mellett mozgatni lehet a munkalapot mind a négy irányba. Ez a fajta mozgatás az egér jobb gombjának nyomva tartásával bármikor megtehető.
Ha ez a gomb be van nyomva, az egér bal gombjának nyomva tartása mellett az egér felfelé vagy lefelé történő elmozdításával a nagyítást lehet növelni vagy csökkenteni.
Ha ez a gomb be van nyomva, az egér bal gombjának nyomva tartása mellett kijelölhető egy téglalap alakú terület, amely a bal gomb felengedése után kinagyítódik a teljes képernyőre.


Egyszerű távolság- és időmérő eszköz. Az egér bal gombjának nyomva tartásával és az egér húzásával a munkalapon távolságot, időt és átlagsebességet lehet mérni, amely az egérkurzor melletti kis ablakban jelenik meg.

Pont szerkesztése: Az egyes menetvonal pontok fölé húzva a kurzort egy sárga jelölő kör jelenik meg. Ekkor kattintásra és húzásra a pont a vízszintes tengelyen áthelyezhető. Ha a pont a vonat legelső vagy legutolsó pontja, a soron következő szolgálati helyre húzva a kurzort a menetvonal meghosszabbítható.

Pontok kijelölés és szerkesztése: Egy téglalap alakú területet megadva menetvonal pontok jelölhetőek ki (ha van kijelölt menetvonal, akkor a kijelölés csak ezekre korlátozódik). A kijelölt pontokat kis keresztek jelzik, velük további műveletek végezhetők (eltolás, törlés, helytelen vágányon közlekedés stb.)

A grafikus kezelőfelületen az előugró menüből elérhető szerkesztő funkciók

üzemmódokban, menetvonalon:

eltolt fent
A kijelölt vonatszeletek szálkereszt feletti részét időben eltolja. Csak a szálkeresztnél lévő szolgálati hely tartózkodási időadata módosul minden érintett vonatszeletnél.
eltol lent
A kijelölt vonatszeletek szálkereszt alatti részét időben eltolja. Csak a szálkeresztnél lévő szolgálati hely tartózkodási időadata módosul minden érintett vonatszeletnél.
mozgat
A kijelölt vonatszeleteket időben eltolja.
megáll
A kijelölt vonatszeletekbe a szálkeresztnél 0 perces tartózkodást szúr be. Ha már van tartózkodás és az 0 perces, akkor törli azt.
szolg. megáll
A kijelölt vonatszeletekbe a szálkeresztnél lévő megállásokat szolgálati megállássá, illetve a meglévő szolgálati megállásokat pedig normál megállásokká alakítja. Ha az adott helyen még nincs tartózkodása a vonatnak, új megállást is beszúr.
helytelen v.
Helytelen vágányon közlekedés beállítása.
fűzés - törés
A kijelölt vonatszeleteket szálkeresztnél megtöri, melynek eredményeképpen minden vonatszeletből két vonatszelet jön létre. Mindkét vonatszelet megkapja a forrás vonatszelet minden paraméterét, azonban az egyiknél új vonat verzió azonosító áll be, és törlődik az igénylési szám (ha van.)
fűzés - egyesítés
Két kijelölt, azonos kezdő és végponttal rendelkező vonatszeletet összefűz. A létrejövő új vonatszelet az elsőként kijelölt azonosítóit kapja meg.
menetidő fent
A kijelölt vonatszeletek szálkereszt feletti első szakaszán módosítja a menetidőt.
menetidő lent
A kijelölt vonatszeletek szálkereszt alatti első szakaszán módosítja a menetidőt.
tulajdonságok
Megnyitja a kijelölt vonatszeletekre a vonattulajdonságok dialógust.
menetdiagram
Létrehoz új menetdiagram munkalapot a kijelölt vonatszeletek alapján. Ha a vonatszelethez kapcsolódik igénylés, akkor a menetdiagramon a szerelvényt is beállítja.
másol
Vágólapra másolja a kijelölt vonatszeleteket.
beilleszt - vonatszeleteket
Az aktuális munkalapra beilleszti a vágólapon lévő vonatszeleteket. A létrejövő új vonatszeletek indulási ideje az aktuális függőleges szálkeresztre fog illeszkedni.
beilleszt - menetidőket
Az aktuális munkalapon kijelölt vonatszeletek menetidőit átveszi a vágólapon lévő első vonatszeletéből.
beilleszt - menetidőket és tartózkodási időket
Az aktuális munkalapon kijelölt vonatszeletek menetidőit és tartózkodási időt átveszi a vágólapon lévő első vonatszeletéből.
tükröz
Az aktuális munkalapra beilleszti a vágólapon lévő vonatszeleteket, az időtengelyre tükrözve. A létrejövő új vonatszeletek indulási ideje az aktuális függőleges szálkeresztre fog illeszkedni.
elrejt
Törli a munkalapról a kijelölt vonatszeleteket, de magát a vonatszeletet nem törli. Az elrejtett vonatszeleteket a "munkalap beállításai" dialógusban lehet újra a munkalaphoz hozzáadni.

  üzemmódokban, menetvonalon:

mozgat
A kijelölt pontokat mozgatja időben.
helytelen v.
A kijelölt pontok közötti menetvonal szakaszokon ki/be kapcsolja a helytelen vágányon közlekedést.
pontokat töröl
Törli a kijelölt menetvonal pontokat a vonatszeletekből.

Minden üzemmódban, kapacitás korlátozáson:

kijelölés hozzáadása vágányzárban érintett menetvonalakhoz
A kijelölt vonatszeletekhez tartozó menetvonal igénylések hozzáadása a kurzor alatt lévő kapacitás korlátozáshoz.
kijelölés törlése vágányzárban érintett menetvonalakból
A kijelölt vonatszeletekhez tartozó menetvonal igénylések törlése a kurzor alatt lévő kapacitás korlátozásból.
vágányzárban érintett vonatszeletek kijelölése
A kijelölt kapacitás korlátozáshoz tartozó menetvonal igénylések vonatszeleteinek kijelölése az ábrán.

A grafikus kezelőfelületen a menetvonalak megjelenítésekor alkalmazott speciális jelölésekSzaggatott vonallal jelennek meg a kínálati menetvonalak (ez a funkció kikapcsolható a főmenü "beállítások"; "konfiguráció", menüből nyíló dialógus "szerkesztőfelület" füle alatt)Áttetsző vonallal jelennek meg azok a vonatszeletek, amelyeknek megrendelése vissza lett vonva, a megjelenítési napokon érvényben van, de nem közlekedik (pl. mert le lett mondva), és a megrendelés nélküli menetvonalak. Az átlátszóság kikapcsolható, vagy mértéke módosítható a főmenü "beállítások"; "konfiguráció", menüből nyíló dialógus "szerkesztőfelület" füle alatti vezérlőelemekkel.
Eltérő színnel és vonalkázással jelennek meg a menetvonalak azon szakaszai, ahol a vonat helytelen vágányon közlekedik. A helytelen vágányon közlekedéskor alkalmazott szín a főmenü "beállítások"; "színek" dialógusában változtathatók megMenetvonalra illeszkedő vízszintes rövid vonalka jelöli az egy percnél rövidebb tartózkodásokat.A másik vonalra kilépő, illetve másik vonalról belépő menetvonalakat függőleges vonalkák jelzik a csatlakozó állomásokon. A vonalkák pozíciója mindig a munkalap által meghatározott kezdő/végponti irányoknak megfelelő (a nyomtatott menetrend ábrához hasonlóan.) A jelölők csak egy adott nagyítás értéknél nagyobb nagyításban jelennek meg.